Vandforsyningstyper

Vandforsyningstyper

Du kan altid på din kommende bolig se hvordan det får forsynet vand. Her gennemgår vi forskellige vandforsyningstyper.

På BBR meddelelsen for en bolig, findes der forskellige koder for vandforsyning:

  • Offentligt alment vandforsyningsanlæg
  • Privat alment vandforsyningsanlæg
  • Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)
  • Brønd
  • Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)
  • Ingen vandforsyning
  • Blandet vandforsyning

Et offentligt alment vandforsyningsanlæg betyder at der er et offentligt vandværk, som forsyner med vand. På samme måde er et privat alment vandforsyningsanlæg, men dette er blot privat. For at det kan være et alment vandforsyningsanlæg, skal det forsyne mindst 10 ejendomme med vand.

Et vandindvindingsanlæg vil sige at 1 eller 2 boliger har egen boring der forsyner dem med vand. En brønd er også en boring, der forsyner med vand. En boring er typisk et nedspulet rør, medens en brønd typisk er et cementrør, der er nedgravet.

Et ikke alment vandforsyningsanlæg er et vandværk der forsyner under 10 ejendomme.

Ingen vandforsyning betyder at der ikke er vandforsyning i den pågældende bygning. Og blandet vandforsyning er typisk noget der kodes for flere bygninger, hvor hver bygning har hver sin kode.

Andreas Andersen

Indehaver af bloggen og arbejder med en lang række andre blogs, herunder IT-blogger.dk.

Skriv et svar

%d bloggers like this: